Biura Obsługi Klienta

Zapraszamy Państwa do rejonowych Biur Obsługi Klienta, gdzie można:

  • uzyskać informacje o taryfie, cenach energii, systemie rozliczeń
    i bieżącym saldzie rozliczeń odbiorcy
  • złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci
  • zawrzeć umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych
  • złożyć reklamację dotyczącą działania układów pomiarowych
  • złożyć reklamację dotyczącą rozliczeń za energię elektryczną
  • zakupić energię elektryczną do liczników przedpłatowych