Druga taryfa

Co to takiego

„Druga taryfa” to potoczne określenie dwustrefowego sposobu rozliczania odbiorców indywidualnych w grupie taryfowej G12. Odbiorcy w tej grupie są obciążani za pobraną energię według dwu różnych cen, zależnie od pory doby, w której energia jest pobierana. Doba jest podzielona na dwie strefy: nocną, do której zalicza się dodatkowo dwie godziny dnia (między 1300 a 1500), oraz dzienną, obejmującą pozostałą część doby.

Strefa nocna
(energia tańsza)
Strefa dzienna
(energia droższa)
 1300 – 1500600 – 1300
2200 – 6001500 – 2200

Dla gospodarstw domowych najczęściej stosowana jest rozliczana jednostrefowo grupa taryfowa G11, w której przez całą dobę obowiązuje ta sama cena energii. W porównaniu do niej, w grupie G12 w strefie nocnej energia jest zdecydowanie tańsza, a w strefie dziennej nieznacznie droższa. W taki sam sposób zróżnicowane są stawki opłat za usługę przesyłową.

zł/kWhG12
strefa nocna
G12
strefa dzienna
G11
 stawka za
usługę przesyłową
 
0,09000,20990,1939
 
 cena energii
0,10520,22320,1852
 
 razem
0,19520,43310,3791

„Druga taryfa” przeznaczona jest dla odbiorców, którzy zużywają w strefie nocnej, lub po prostu w nocy, więcej energii elektrycznej niż typowe dla większości gospodarstw domowych minimum. Właśnie dlatego, że w strefie nocnej globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną jest niewielkie, energia ta może być tak tania. Pracujące głównie w nocy piece akumulacyjne lub boilery, a także kuchenki elektryczne, z których najintensywniej korzysta się podczas przygotowywania obiadu, w godzinach 1300 – 1500, to typowe przykłady urządzeń, dla których stosowanie „drugiej taryfy” może przynieść porządane efekty ekonomiczne.

„Druga taryfa” jest korzystna dla odbiorcy, którego zużycie energii w strefie nocnej stanowi co najmniej 20% całodobowego zapotrzebowania.

Jak to działa

Do rozliczania energii w tej grupie taryfowej G12 stosowany jest licznik z dwoma liczydłami (okienkami zawierającymi liczbowe wskazania licznika). Jedno liczydło, oznaczone literami WT, zlicza energię pobraną w strefie dziennej, drugie oznaczone literami NT, w strefie nocnej. Zamontowany obok licznika zegar odpowiednio załącza liczydła w zależności od ustalonych dla poszczególnych stref godzin. Mała strzałka obok okienek na liczniku wskazuje, które liczydło w danej chwili pracuje, czyli w której strefie rozliczona będzie energia pobierana w tej właśnie chwili.

Jak zmienić grupę taryfową

  • Jeżeli Odbiorca nie zwiększa mocy zainstalowanej (nie instaluje dodatkowych odbiorników ani nie wymienia posiadanych na większe), to wystarczy napisać podanie o zmianę grupy taryfowej na dwustrefową, z G11 na G12, lub wypełnić pobrany w Biurze Obsługi Klienta druk i przesłać na adres Zakładu.
  • Często chęć zmiany grupy taryfowej zwązana jest z planowanym zwiększeniem mocy zainstalowanej, np. kiedy Odbiorca instaluje boiler, kuchenkę elektryczną lub ogrzewanie akumulacyjne. W takim przypadku należy wystąpić o warunki techniczne, a więc napisać podanie, w którym oprócz imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, należy podać moc i rodzaj nowoinstalowanych odbiorników. Można skrócić czas załatwiania po pobraniu w Biurze Obsługi Klienta odpowiednich druków.
  • Zwiększenie mocy wiąże się z poniesieniem dodatkowych opłat za rozbudowę sieci lub, w przypadku konieczności przebudowy przyłącza, za przyłącze i za rozbudowę sieci.


Za zmianę grupy taryfowej, zainstalowanie licznika i zegara sterującego Zakład Energetyczny nie pobiera żadnej opłaty, wzrasta jedynie miesięczna stawka opłaty przesyłowej stałej. Podania o zmianę taryfy można przesyłać na adres właściwego dla miejsca zamieszkania Biura Obsługi Klienta.