Historia

Nie ma dokładnych relacji, dokumentujących dzień po dniu dzieje energetyki od roku 1945 na słupskim Pomorzu. Wiadomo, że 12 lipca 1945 r. władze radzieckie przekazały władzom miejskim wszystkie elektrownie wodne i stacje rozdzielcze, zlokalizowane na terenie miasta i powiatu.

Wiadomo również, że w połowie czerwca 1945 r. rozpoczął działalność w Słupsku Miejski Zakład Elektryczny, który eksploatował jedną rozdzielnię miejską przy ulicy Kopernika (późniejszą siedzibę Miejskich Zakładów Elektrycznych), a także zajezdnię tramwajową wraz z urządzeniami i taborem. Miasto wówczas otrzymywało prąd z sześciu z małych elektrowni wodnych na Słupi. W roku 1948 Miejskie Zakłady Elektryczne przegrały „batalię” o samodzielność i zostały przejęte przez Zjednoczenie Elektrowni Wybrzeża. Do tego czasu przeprowadzono jednak prace modernizacyjne polegające na przebudowie sieci prądu stałego na prąd zmienny. W końcu cała energetyka Słupska i powiatu została znacjonalizowana i stała się częścią Zakładu Energetycznego Okręgu Nadmorskiego z siedzibą w Gdańsku. W latach 1952-1989 r. słupski Zakład Energetyczny wszedł w skład struktur Zakładów Energetycznych Okręgu Północnego, a po kolejnych zmianach stał się częścią Północnego Okręgu Energetycznego z siedzibą w Bydgoszczy.

W 1989 r. Zakład uzyskał status samodzielnego przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej. Od 1 września 1993 r. został przekształcony w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.

Historia Zakładu Nie ma dokładnych relacji, dokumentujących dzień po dniu dzieje energetyki od roku 1945 na słupskim Pomorzu. Wiadomo, że 12 lipca 1945 r. władze radzieckie przekazały władzom miejskim wszystkie elektrownie wodne i stacje rozdzielcze, zlokalizowane na terenie miasta i powiatu. Budynek Zakładu w roku 1945 Wiadomo również, że w połowie czerwca 1945 r. rozpoczął działalność w Słupsku Miejski Zakład Elektryczny, który eksploatował jedną rozdzielnię miejską przy ulicy Kopernika (późniejszą siedzibę Miejskich Zakładów Elektrycznych), a także zajezdnię tramwajową wraz z urządzeniami i taborem. Miasto wówczas otrzymywało prąd z sześciu z małych elektrowni wodnych na Słupi. W roku 1948 Miejskie Zakłady Elektryczne przegrały „batalię” o samodzielność i zostały przejęte przez Zjednoczenie Elektrowni Wybrzeża. Do tego czasu przeprowadzono jednak prace modernizacyjne polegające na przebudowie sieci prądu stałego na prąd zmienny. W końcu cała energetyka Słupska i powiatu została znacjonalizowana i stała się częścią Zakładu Energetycznego Okręgu Nadmorskiego z siedzibą w Gdańsku. W latach 1952-1989 r. słupski Zakład Energetyczny wszedł w skład struktur Zakładów Energetycznych Okręgu Północnego, a po kolejnych zmianach stał się częścią Północnego Okręgu Energetycznego z siedzibą w Bydgoszczy. W 1989 r. Zakład uzyskał status samodzielnego przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej. Od 1 września 1993 r. został przekształcony w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, przyjmując nazwę: ZAKŁAD ENERGETYCZNY SŁUPSK SPÓŁKA AKCYJNA Jako jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa działamy ósmy rok. Nie zmarnowaliśmy tego czasu. Jesteśmy dumni z rozległej sieci światłowodowej, z techniki najnowszej generacji, która dziś jest standardowym wyposażeniem rejonów i innych placówek terenowych. Spółka nasza sama wypracowała środki na te inwestycje i zakupy. Dotyczy to również wyposażenia komputerowego i sieci Internet, łączącej naszą firmę z całym światem. Jesteśmy również dumni z pracy naszych elektrowni wodnych. Kilka z nich to prawdziwe muzea starej techniki, ale wciąż niezawodnej i wydajnej, a jednocześnie interesującej dla zwykłego turysty. Pozostałe w starych najczęściej murach kryją nowoczesną technikę. Elektrownie wodne regionu słupskiego to perły techniki. Sumując osiągnięcia nie zapominamy o kłopotach i trudnościach. Transformacja gospodarki przyniosła w regionie słupskim skutki dotkliwe dla podstawowych gałęzi. Znikły wielkoobszarowe gospodarstwa pegeerowskie. Załamało się rybołówstwo morskie. Ograniczył produkcję przemysł metalowy. Upadły wielkie garbarnie. Oznacza to, że gruntownie zmieniła się struktura konsumpcji energii. Przeważają w naszym regionie odbiorcy drobni. Aż 88% konsumentów to odbiorcy umiejący skrzętnie liczyć każdą kilowatogodzinę. Liczymy się mimo wszystko, z możliwością wzrostu gospodarczego. Może on pewnego dnia postawić nas w obliczu konkurencji. Taką możliwość daje Prawo energetyczne. Jesteśmy przygotowani na taką ewentualność. Nasi wykwalifikowani pracownicy śmiało mogą stanąć do takiej konkurencji.