Licznik przedpłatowy

Co to takiego

Licznik przedpłatowy to alternatywna forma sprzedaży energii elektrycznej. Zastosowanie tego specjalnego typu licznika umożliwia odbiorcy większą kontrolę nad zużyciem energii niż w przypadku licznika tradycyjnego. Możliwość poboru energii uruchamiana jest poprzez wprowadzenie specjalnego kodu, zakupionego w Biurze Obsługi Klienta ZE Słupsk S.A. Każdy kod odpowiada określonej ilości kilowatogodzin. Zastosowanie licznika przedpłatowego umożliwia odbiorcy pobór dokładnie takiej ilości energii, jaką on sam świadomie zakupi. W każdej chwili na podstawie wskazań licznika klient może zorientować się, ile energii może jeszcze zużyć. Prostsze jest też sprawdzenie, które z odbiorników zużywają dużo energii, oraz czy pozwalają na to możliwości portfela Odbiorcy. Odbiorca ma więc bezpośrednią możliwość regulowania zużycia. Nie ma potrzeby odczytywania liczników przedpłatowych przez personel Zakładu, nie ma również rachunków. Wizyty u Klienta ograniczają się do okresowego sprawdzenia poprawności działania licznika oraz stanu plomb na liczniku, zabezpieczeniach przedlicznikowych i innych urządzeniach, na których znajdują się plomby Zakładu lub Urzędu Miar. Z tego względu ZE Słupsk S.A. nie pobiera opłaty eksploatacyjnej za obsługę liczników przedpłatowych. Dodatkową zaletą tego systemu sprzedaży jest to, że odbiorcy nie będą groziły ani naliczane dotąd odsetki ani też wyłączenie za nieterminową zapłatę należności.

Jak to działa

Po zamontowaniu nowego licznika odbiorca otrzyma instrukcję wyjaśniającą zasady jego użytkowania. Chcąc kupić od Zakładu pewną ilość energii elektrycznej, uda się do okienka obsługi odbiorców rejonu energetycznego, gdzie po wpłaceniu kwoty odpowiadającej kupowanej „porcji” energii otrzyma fakturę z uwidocznionym 20-cyfrowym kodem. Po wprowadzeniu zgodnie z instrukcją kodu do licznika zakupiona energia będzie do jego dyspozycji. Każdy kod będzie unikalnym numerem, wewnątrz którego oprócz ilości kupionej energii zaszyfrowany zostanie numer licznika odbiorcy. Tak więc nie należy obawiać się zgubienia faktury i kodu – wykorzystać go będzie mógł tylko ten, kto go zakupił. Oczywiście klient będzie mógł jednorazowo zakupić dowolną ilość energii w całkowicie dowolnych „porcjach”. Również tylko od odbiorcy zależeć będzie, kiedy i jaki kod wprowadzi do licznika. Następny kod może on wprowadzić przed zużyciem całej kupionej wcześniej energii, ale może również wprowadzić kilka kodów na raz lub… nie wprowadzać niczego. Daje to odbiorcy całkowitą kontrolę nad zużyciem i kosztem energii elektrycznej. Jak widać, nowa forma rozliczeń jest bardzo prosta. Polecamy ją wszystkim klientom, w szczególności zaś posiadaczom obiektów użytkowanych sezonowo (np. domki letniskowe, altany itp), a także tym odbiorcom, którzy nie mogą się pogodzić z wysokimi rachunkami i dla których pozostaje zagadką, skąd bierze się tak dużo kilowatogodzin na rachunku. Takie rozwiązania będą również stosowane wobec klientów stale zadłuzonych, którym stare długi zostaną rozłożone na raty, nowe zaś nie będą powstawać.