O rachunkach

Z początkiem roku 2002 Zakład Energetyczny rozpoczął sukcesywne wprowadzanie nowego systemu rozliczeń dla Klientów indywidualnych. Wiąże sie to również z wprowadzeniem nowego wzoru rachunków. Podstawowa różnica w stosunku do poprzedniego systemu to wydłużenie okresu rozliczeniowego do pół roku. Oznacza to, że tylko co pół roku (a nie jak dotychczas co dwa miesiące) wystawiana będzie faktura za energię elektryczną i ustalana wysokość opłat na następny okres rozliczeniowy. Same opłaty wnoszone będą tak jak dotychczas, co dwa miesiące. Rezultatem tej zmiany będzie większa stałość i regularność opłat ponoszonych przez Klientów, co powinno ułatwić uwzględnienie opłat za energię elektryczną w domowych budżetach.

W nowym systemie, tak samo jak w dotychczasowym, nie będą pobierane żadne opłaty „z góry”. Wysokość opłaty za dany okres będzie szacowana na podstawie zużycia energii elektrycznej w poprzednim okresie rozliczeniowym. Każda wniesiona opłata będzie jednak pokrywać koszt energii pobranej w ciagu dwu miesięcy poprzedzających termin zapłaty. Ewentualna różnica między zużyciem szacowanym a faktycznym będzie rozliczana wraz z pierwszą opłatą w następnym okresie rozliczeniowym.

Mamy nadzieję, że wprowadzane zmiany spotkają się z przychylnym przyjęciem naszych Klientów i wyjdą naprzeciw napływającym do tej pory sygnałom o wiekszej akceptacji wśród Klientów dawnych systemów „książeczkowych” rocznych i półrocznych, niż systemu dwumiesięcznego.

Bardziej szczegółowe informacje otrzymają Państwo wraz z rachunkami. Wkrótce zamieścimy je również na tej stronie.