Pogotowie energetyczne – telefon 991

Pogotowie energetyczne jest czynne całą dobę. Awarie sieci elektroenergetycznej i zakłócenia w zasilaniu prosimy zgłaszać pod numerem 991. Prosimy zwłaszcza o niezwłoczne powiadamianie naszych służb w przypadku zauważenia uszkodzeń urządzeń energetycznych zagrażających zdrowiu i życiu, takich jak zwisające przewody linii energetycznych, uszkodzone złącza i szafki kablowe, przyłącza napowietrzne oraz słupy oświetleniowe itp.

W razie zakłóceń w zasilaniu pogotowie energetyczne bezpłatnie usunie awarię, jeżeli uszkodzenie wystąpiło w instalacji należącej do Zakładu Energetycznego, czyli w sieci i urządzeniach elektroenergetycznych doprowadzająch energię do budynku lub posesji, w tym w liniach energetycznych i stacjach transformatorowych.

Jeżeli uszkodzenie wystąpiło w instalacji należącej do właściciela posesji lub budynku, zostanie pobrana opłata za przyjazd pogotowia energetycznego, zgodnie z obowiazujacą taryfą, w zależności od zakresu wykonanych prac. Nie możemy niestety zagwarantować, że pogotowie energetyczne usunie awarię w instalacji nie należącej do Zakładu. Na pewno nasi pracownicy postarają się pomóc w dokładnym zlokalizowaniu awarii i doradzą sposób dalszego postępowania.

Służby Zakładu Energetycznego odpowiadają za stan zewnętrznej sieci energetycznej oraz za ciągłość zasilania w energię elektryczną. Zwykle granicą sieci obsługiwanej przez Zakład jest złącze kablowe zlokalizowane na budynku lub na granicy posesji albo przyłącze napowietrzne zlokalizowane na budynku.

W przypadku budynków wielorodzinnych, jeśli brak jest energii elektrycznej w mieszkaniu, najlepiej sprawdzić, czy działa oświetlenie klatki schodowej. Jeśli tak, wskazuje to, że awaria nastąpiła w mieszkaniu. Jeżeli na klatce i w sąsiednich mieszkaniach nie ma napięcia, najprawdopodobniej awaria nastąpiła poza budynkiem. Można również sprawdzić, jak wygląda sytuacja w sąsiednich klatkach oraz w innych budynkach na osiedlu. Jeśli wokół jest ciemno, na pewno mamy do czynienia z awarią poza budynkiem.

Za stan urządzeń i instalacji odpowiada jej właściciel. W przypadku, gdy awaria nastąpiła w mieszkaniu, należy wezwać elektroinstalatora. Numer telefonu fachowca można znaleźć w książce telefonicznej lub w prasie, niekiedy również pod hasłem pogotowie elektryczne (nie jest to pogotowie energetyczne Zakładu Energetycznego). Za ich pracę w zależności od sytuacji płaci wzywający, właściciel lub administrator budynku. Spółdzielnie mieszkaniowe mają zwykle zawarte stałe umowy w wybranymi firmami.

Za wyjątkiem wymiany dostępnych dla Odbiorcy bezpieczników zalicznikowych, dla własnego bezpieczeństwa, nie wolno samemu dokonywać napraw w instalacji elektrycznej. Porażenie prądem grozi śmiercią!